יום שני, 19 באוגוסט 2013

מחקר פעולה. מהו?

"הניסיון איננו מה קורה לאדם, אלא מה שהאדם עושה עם מה שקורה לו" 
אלדוס לאונרד האקסלי . 


בשיעור האחרון בקורס של ד"ר ליאת אייל " הערכת טכנולוגיית ידע" נחשפנו לסוג של מחקר בשם מחקר איכותני.
מחקר איכותני - "פעילות סיטואציונית המציעה נקודת תצפית למי שצופה על העולם. חוקרים איכותניים חוקרים את הדברים במקום הטבעי שלהם, מנסים למצוא משמעות או לפרש את התופעות במונחים שבני אדם משתמשים בהם". (מתוך מצגת מלווה קורס).
אחד המחקרים השייך לקטגורית מחקר איכותני הוא מחקר פעולה.
בנושא נכתבו מאמרים רבים, המרצה המליצה על מספר מאמרים שיסייעו לנו להבין מה זה מחקר פעולה? ברשומה הנוכחית אביא סקירת ספרות קצרה על מחקר פעולה.
במאמר " מחקר פעולה: מרחב להתפתחות מקצועית בהוראה" מגדירה מיכל צלרמאיר את מחקר פעולה:
מחקר פעולה הוא תכנית פעולה מעגלית המשלבת תכנון, איסוף וניתוח נתונים שיטתי, עשייה ורפלקציה. בתהליך מחזורי המורה מזהה בעיה המטרידה אותו בעבודתו ושהוא מבקש להתמודד עמה. הוא מתעד את המצב הקיים בכלים מחקריים ומנתח את הנתונים שאסף. בעקבות ניתוח הנתונים הוא מתכנן ומבצע שינוי במציאות הקיימת, וגם אותו הוא 
מתעד ומנתח. ניתוח נתונים זה מאפשר לו לשנות או לזכך את הגדרת הבעיה ולהתחיל את מחקר. כותבת המאמר טוענת, כי מחקר כזה הוא פרקטי, מכיוון שהוא מאפשר למורה ללמוד את המתרחש בבית ספרו ולהחליט  כיצד  להפוך  אותו  למקום  טוב  יותר  עבורו  ועבור  תלמידיו.  המחקר מעמיק ומרחיב את הבנתו של המורה החוקר את הבעיה המקצועית המעסיקה אותו, והוא גם מאיר בפניו דרכים להתמודדות עמה. 
בספרן " דרכים בכתיבת מחקר איכתוני מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט" מדגישות ד"ר שמחה שלסקי וד"ר ברכה אלפרט את מטרותיו של מחקר הפעולה: על פי חלק מן ההגדרות, מחקר פעולה כסוגה במחקר האיכותני כולל תהליך
שינוי או התערבות, אשר אותו מתכננים ובוחנים במסגרת המערך המחקרי. יש למחקר פעולה גם מטרות מעשיות, כמו הרחבת הידע של אנשי המקצוע בכל הקשור לעבודתם, וגם מטרות של העצמה: טיפוח שוויון בשליטה בידע וקידום 
מעמדם של אנשי מעשה למעמד של יוצרי ידע ( מתוך אלפרט וכפיר, 2003). 
מחברות הספר מציינות, כי מחקר פעולה אינו בהכרח מחקר איכותני, אך שכיח יותר השימוש בו במתודולוגיה איכותנית. לפי הספר, הכלים למחקר הפעולה הם תצפיות וראיונות ונקודת המוצא שלהם היא שאלות מחקר ולא השערות.
פרסום של מחקר הפעולה מתבצע בדרכים הבאות: רקע תאורטי, תיאור כלי המחקר, איסוף הנתונים וניתוחם. הממצאים מדווחים באמצעים המקובלים להצגת ממצאים של מחקר איכותני: תיאור תצפיות, קטע ראיונות, תיאורי אירוע ועוד. הדיווח על מחקר פעולה מספר את הסיפור של התהליך.
לסיכום: מחקר הפעולה משלב בין מחקר לעשייה. העשייה וחקירתה שלובות זו בזו לפעילות אחת ונעשית על-ידי אותה קבוצה של אנשים ולא ניתן להפריד ביניהם. ( שלסקי, ש' ואלפרט ,ב' מתוך אלפרט וכפיר, 2003).
אנו עומדים לפני תחילת העבודה על סימניריון הגמר שלנו. השיעור של ד"ר ליאת אייל וקריאת הספרות בהחלט עזרו ויעזרו לנו בבחירת סוג המחקר שיתאים לנושא העבודה.

מקורות:

מצגת מלווה קורס.

מחקר פעולה: מרחב להתפתחות מקצועית בהוראה , מיכל צלרמאיר.

דרכים בכתיבת מחקר איכותני מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט, שמחה שלסקי וברכה אלפרט.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה