יום שני, 26 באוגוסט 2013

 כדאי לדעת על עת הדעת

בשנת הלימודים הקרובה, בית הספר, בו אני מלמדת יעבוד עם סביבת הלימודים עת הדעת. רציתי לחקור ולדעת על הסביבה, על- מנת להתארגן לעבודה יעילה ונכונה.
עת הדעת היא פלטפורמה הכוללת כלים לניהול הוראה, למידה והערכה בכיתה ומחוצה לה, כמו כן מאפשרת יצירת תכנים נוספים על-ידי המשתמשים, התכנית בישראל כוללת מאות שיעורים ויחידות לימוד לכיתות ג'-ו' במקצועות הליבה- אנגלית, עברית, מתמטיקה ומדעים. התכנים אינטראקטיביים, עשירים במשאבי מדיה דיגיטלית ומתאימים לתכנית לימודים של משרד החינוך. ( אתר רשמי של עת הדעת).
הופעתן של סביבות תקשוב חדשות בבית ספרי איננו דבר נדיר. בתור בית ספר מדגים תקשוב צוות המורים מכיר ועושה שימוש במספר סביבות למידה מתוקשבות. אמנם, הדבר לא חדש, אך מעמיד את הצוות מפני מחשבות ותהיות. מהו הערך המוסף של הסביבה? במה היא שונה מאחרות? על המורה להכיר ולבחון את הסביבה החדשה בזמן מוגבל. 
  בחינה מחודשת זו עשויה לחשוף דפוסי שימוש מגוונים ומערכת של תפיסות ועמדות. אינטראקציה דיאלקטית בין המורה לבין הסביבה המתוקשבת מחוללת אצלו הבנייה של ידע פדגוגי, מפני שהוא עצמו לומד ומפיק תובנות תוך כדי חשיפתו לתכנים ולאופן ארגונם מחדש על ידו. למידה באמצעות עשייה משמשת כפיגומים עבור אותו בניין פדגוגי ( Grossman & Thompson, 2008 .)
התפיסה הפדגוגית של מפתחי הסביבה, וכך גם התכנים העשירים שנמצאים בה, מבוססים על גישה קונסטרוקטיביסטית (מהוראה להבניית ידע), הנותנת מענה לשונות בין התלמידים, לרלוונטיות של תכני הלימוד ולמעקב אחר התקדמות הלמידה של הפרט והקבוצה (וייס, 2010).
 לפי מאמרו של דובי וייס " סימפוניה פדגוגית לכלים טכנולוגיים" לעת הדעת קיימים חמשה יסודות שהם: תשתית טכנולוגית, תכנים אינטראקטיביים, תוכנת ניהול למורה, תמיכה פדגוגית למורים, תמיכה טכנית.
הסביבה המתוקשבת, "עת הדעת", מחולקת לשלושה חלקים מרכזיים: ממשק תכנון השיעור, ממשק ניהול השיעור וממשק ההערכה.
בשלב תכנון השיעור, המורה פוגש סילבוס מפורט ומותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך.
השיעורים, ובתוכם, הפעילויות ופריטי הלמידה ניתנים לבחירה, לשינוי סדר הופעתם ולהוספת תכנים מחוץ לסביבה הבנויה . המורה יכול לשלוט על רצף הלמידה. הקצב והקצאת יחידות התוכן ללומדים ספציפיים בעזרת ממשק ניהול השיעור יכול המורה להציג או להסתיר פעילויות מסוימות על פי שיקולו הפדגוגי. פונקציות התקשורת עם התלמידים מאפשרות לו לשלוח הודעות לתלמידים בודדים, לקבוצות או לכלל הכיתה; להפסיק, באופן זמני, את פעילות התלמידים; ואף לעצור את השיעור.

ממשק ההערכה מאפשר למורה להעריך את תלמידיו בזמן-אמת וגם לאחר תום השיעור, כהערכה מעצבת או מסכמת. 
תכונת המודולאריות של סביבת "עת הדעת" מזמנת  דפוסי שימוש רבים. בקצהו האחד יכול המורה להשתמש בחומרים מן המוכן ובקצה השני, הגבוה יותר, לעצב מחדש את התכנים ואת אופן השימוש בהם, ואפילו ליצור ולהטמיע תכני למידה אותנטיים בעלי משמעויות רלוונטיות המתאימה לתכנים, אותם מלמד ולאוכלוסיית היעד, איתה עובד.

מקורות:

אתר רשמי של חבת עת הדעת.

וייס, ד. ( 2010 ). סימפוניה פדגוגית לכלים טכנולוגיים. הד החינוך, אפריל, עמ' 80-. 82.

.Grossman, P. & Thompson, C. (2008). Learning from curriculum materials

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה